0893615110 ou-bov@abv.bg

Учебна база

Училището има модерна материална база – пет класни стаи, компютърен кабинет, учителска стая и дирекция.

Всички стаи са оборудвани .

  • Учебният корпус е разположен в естествена паркова среда.
  • Компютърният кабинет е с интерактивна дъска и постоянна връзка с интернет.
  • Училището разполага с модерна мултимедия.
  • На учениците се осигурява безплатна закуска.
  • Гарантирана е сигурността на учениците.