0893615110 ou-bov@abv.bg

Колектив

Директор 

Людмил Грозданов Николов

 Образование: Висше- магистър , завършил НСА

 Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

 Педагогически стаж: 31 години

 Email: ou-bov@abv.bg

 

 

Бисерка Димитрова Вълкова  – начален учител

Образование: Магистър по БЕЛ , Педагогика по Музика

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

 Педагогически стаж: 28 години

 Email: bibi_art@abv.bg

 

Милена Николова Антова – прогимназиален учител БЕЛ

Образование: Психология , Начална училищна педагогика

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 35 години

 Email: tonimilena@abv.bg

 

Александра Цветкова Тодорова- прогимназиален учител по Математика

Образование: Магистър Индустриален мениджмънт, СДК Начална педагогика

Допълнителна квалификация: Английски език

Педагогически стаж: 4 години

 Email: sany_todorova@abv.bg

 

Симона Владимирова Симеонова – начален учител 

Образование : Магистър Начална педагогика

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 3 години

 Email: simeonova_simona@abv.bg

 

 Петя Николаева Стоянова – учител ЦДО

 Образование: Магистър Управление на човешките ресурси

Допълнителна квалификация: Продължаваща квалификацията си във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ ,

Английски език

Педагогически стаж: 1 година

 Email: petya.nikolaeva.iv@gmail.com

 

Мартин Иванов Шиников- прогимназиален учител по География

Образование : Бакалавър Педагогика по География

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 2 години

 Email: martin_shinikov@abv.bg