0893615110 ou-bov@abv.bg

Колектив

 

Александра Цветкова Тодорова- Директор

Образование: Магистър Индустриален мениджмънт, Педагогика по Математика, Начална педагогика

Допълнителна квалификация: Английски език

Педагогически стаж: 7 години

Email: ou-bov@abv.bg

 

Людмил Грозданов Николов- учител ЦДО

Образование: Висше- магистър, завършил НСА

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 32 години

Email: lusi.bov@abv.bg

 

Бисерка Димитрова Вълкова  – прогимназиален учител БЕЛ

Образование: Магистър по БЕЛ , Педагогика по Музика

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

 Педагогически стаж: 28 години

 Email: bibi_art@abv.bg

 

Мартин Иванов Шиников- прогимназиален учител по География

Образование : Бакалавър Педагогика по География

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 4 години

 Email: martin_shinikov@abv.bg

 

Петя Николаева Стоянова –  начален учител

Образование: Магистър Управление на човешките ресурси

Допълнителна квалификация: Продължаваща квалификацията си във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ ,

Английски език

Педагогически стаж: 4 години

 Email: petya.nikolaeva.iv@gmail.com

 

Велислав Галинов Велинов

Образование: Бакалавър Физическо възпитание и спорт

Допълнителна квалификация: Системно програмиране

Педагогически стаж: 1година

Email:velis99@abv.bg

 

Паулина Цветанова Петрова

Образование: Бакалавър -Българска филология, Магистър: Предучилищна педагогика

Email:p_petrovasf@abv.bg