0893615110 ou-bov@abv.bg

Колектив

 

Александра Цветкова Тодорова- Директор

Образование: Магистър Индустриален мениджмънт, Педагогика по Математика, Начална педагогика

Допълнителна квалификация: Английски език

Педагогически стаж: 5 години

Email: ou-bov@abv.bg

 

Людмил Грозданов Николов- учител ЦДО

Образование: Висше- магистър, завършил НСА

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 32 години

Email: lusi.bov@abv.bg

 

Бисерка Димитрова Вълкова  – прогимназиален учител БЕЛ

Образование: Магистър по БЕЛ , Педагогика по Музика

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

 Педагогически стаж: 28 години

 Email: bibi_art@abv.bg

 

Велислав Галинов Велинов – учител по Физическо възпитание и спорт

Образование: Бакалавър по Физическо възпитание

Допълнителна квалификация: Системно програмиране 

Педагогически стаж: 0 години

 Email: velis99@abv.bg

 

Симона Владмирова Симеонова – начален учител 

Образование : Магистър Начална педагогика

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 4 години

 Email: simeonova_simona@abv.bg

 

Мартин Иванов Шиников- прогимназиален учител по География

Образование : Бакалавър Педагогика по География

Допълнителна квалификация: Базисни и специфични компютърни умения

Педагогически стаж: 3 години

 Email: martin_shinikov@abv.bg

 

Петя Николаева Стоянова –  начален учител

Образование: Магистър Управление на човешките ресурси

Допълнителна квалификация: Продължаваща квалификацията си във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ ,

Английски език

Педагогически стаж: 2 години

 Email: petya.nikolaeva.iv@gmail.com

 

Антоанета Илиева Тошева прогимназиален учител Математика

Образование: Бакалавър Информатика и информационни технологии

Допълнителна квалификация: Педагогика Математика и Физика

Педагогически стаж: 39 години

 Email: nikan_12@abv.bg

 

Велислав Галинов Велинов

Образование: Бакалавър Физическо възпитание и спорт

Допълнителна квалификация: Системно програмиране

Email:velis99@abv.bg