0893615110 ou-bov@abv.bg

Документи на училището

График дежурства и приемно време

Отчет Бо Бов 09

Училищни насоки Ковид 19

План квалификация 2019-2020 г.

Утвърден бюджет на училището

Програма за повишаване качеството на образованието

Вътрешни правила за работната заплата

Стратегия на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ -Бов

План за дейността на педагогическия съвет

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Eтичен кодекс Plan za deistvie 2021_ОУ-БОВ-БДП

UUP_2-ри клас Учебен план

UUP_3-ти клас Учебен план

UUP_4-ти клас Учебен план

UUP_5-ти клас Учебен план

UUP_6-ти клас Учебен план

UUP_7_klas Учебен план

БУВОТpravilnik

Годишен план

Годишен-график

МЕХАНИЗЪМ за риск от отпадане на учениците за учебната 2020-2021 уч.год

Организация на учебния ден

Прав.за вътр.тр.ред

Правилник за дейността на училището