0893615110 ou-bov@abv.bg

Документи на училището

Годишен план на училището

План за контролната дейност на директора

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

БУВОТ правилник

Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Механизъм за риск от отпадане на учениците за учебната 2023-2024 уч.год

График дежурства и приемно време

СТРАТЕГИЯ–2024-2028год.

UUP_1-ви клас Учебен план

UUP_2-ри клас Учебен план

UUP_3-ти клас Учебен план

UUP_4-ти клас Учебен план

UUP_5-ти клас Учебен план

UUP_6-ти клас Учебен план

UUP_7-ми клас Учебен план

Eтичен кодекс